Patróni farnosti


Podľa starobylej obyčaje sa kostol zasväcuje Bohu zvláštnou liturgiou, pri ktorej sa určuje aj titul kostola – patrón, alebo tajomstvo viery, pod ktorého zvláštnu ochranu sa týmto spôsobom kostol dostáva. Na znak toho, že chrám je určený na slávenie liturgie a stáva sa zvláštnym Božím vlastníctvom, ho pri konsekrácii biskup pomaže na viacerých miestach svätou krizmou.

Na deň slávenia patrónov chrámu sa viažu určité privilégiá: pri návšteve Božieho domu v tento deň možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Preto sa v niektorých lokalitách nazýva tento deň aj “odpust“.

Dnes už presne nevieme, prečo si naši predkovia vybrali za patrónov našej farnosti práve týchto svätých alebo tajomstvá viery, no ponúkame vám aspoň v krátkosti informácie k nim.