Princípy eRkárov

Vonkajšie princípy eRkárov:

1. Mám živú vieru

Verím, že ma má Boh rád a chce, aby som bol šťastný, rozprávam sa s Ním cez modlitbu, čerpám silu zo sviatostí, čítam sv. Písmo, zapájam sa do života Cirkvi, svedčím o viere svojím životom.

erko-viera

2. Mám úctu k životu

Spoznávam seba samého a pozitívne rozvíjam svoju jedinečnosť, mám radosť z toho, že ako muži a ženy sa dopĺňame a tak môžeme robiť svet krajším, mám v úcte život a chránim ho.

erko-ucta

3. Rozvíjam otvorené spoločenstvo

Mám individuálny prístup, objavujem dar jednoduchosti a duchovného detstva, tvorivo hľadám, čo nás spája – snažím sa o jednotu v rôznorodosti, prijímam druhého som tolerantný, rozvíjam spoluprácu, konštruktívne riešim konflikty, zaujímam sa o veci verejné, som solidárny s tými, ktorí majú nedostatok.

erko-spolok

4. Chcem slúžiť s radosťou

Dobrovoľne sa rozhodujem pre službu aj keď je to niekedy ťažké, obohacuje ma to a umožňuje mi to rásť, mám radosť a radosť je moja sila.

erko-sluzit

5. Žijem zodpovednosť a dôveru

Som zodpovedný, dá sa na mňa spoľahnúť, vzdelávam sa, chcem odovzdávať skúsenosti, som pravdivý, dôverujem a som dôveryhodný, som férový, nevysmievam sa, nežartujem na úkor druhého, nevyvolávam strach, neistotu.

erko-zodpovednost

Vnútorné princípy eRkára:

1. Mám čas

Tento princíp je spojený s postojom MÁM RÁD – koho mám rád, na toho mám čas, ak mám rád, nerátam čas…to by malo platiť aj o mne a mojich deťoch, o príprave a o stretku…Chcem mať čas práve na to, čo robím…

erko-cas

2. Rád sa hrám

Hra je činnosť, ktorú človek robí dobrovoľne a rád. Je na mne, aký postoj zaujímam k veciam, ktoré robím. Ak sa rád hrám, ak sa viem vžiť do hier, pomôže mi to aj pri stretkách. Stačí, ak ja sám rád robím to, čo chcem, aby robili deti. Zapnem „srdce na plný plyn…“

erko-hra

3. Rád čítam, študujem

Stále je čo študovať, čítať si, pripravovať sa na stretká – vždy je čo nové spoznávať a nikdy nebudem vedieť všetko, nikdy nebudem najmúdrejší. Rád si prečítam aj niektorú knihu, čo čítajú moje deti, prípadne si pozriem film, čo ich baví, zaujímam sa o to, čo zaujíma ich. Zapnem “rozum na plný plyn…“

erko-studuj

4. Delím sa so skúsenosťami

Všetko, čo si naštudujem, prežijem, naučím sa, si môžem zapisovať a robím si vlastne „vonkajšiu pamäť“, ktorá môže poslúžiť mne samému, keď nebudem mať inšpiráciu a zároveň sa takto lepšie môžem deliť s ostatnými, odovzdávať skúsenosti ďalej, tým, ktorí prichádzajú po mne a tým pomáhať rozvoju práce s deťmi.

erko-skusenosti

5. Chodím na stretká

Nikto nie je múdry sám a nikto nie je stvorený na to, aby bol sám. Pre prácu s deťmi na stretkách to platí na 100%. Moja aktívna účasť na rozličných stretnutiach s ostatnými, ktorí tiež robia s deťmi prinesie ale aj dodá energiu, silu, nadšenie ako aj podporu a pomoc.

erko-stretanie