Hospodárska rada

Úlohou hospodárskej rady je pomáhať správcovi farnosti v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim správcom farnosti a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti.

Stanovy hospodárskej rady farnosti


Hospodárska rada Markušovce

 • Alžbeta Franková
 • Tomáš Farkašovský
 • Ján Zummerling
 • Mária Grečková (ul. Nep.)
 • Pavol Zmuda ml.
 • Anastázia Sopková
 • Milan Husár

Hospodárska rada Teplička

 • Vladimír Gbúr
 • Jozef Sendrej
 • Dušan Pavlík
 • Pavol Dzimko
 • Ivana Holečková
 • Ladislav Zekucia
 • Katarína Gbúrová – Podteplička

Hospodárska rada Lieskovany

 • Štefan Kapusta
 • Mária Kozáková
 • Jozef Borzík
 • Ján Živčák
 • František Mrovčák