Rímskokatolícka cirkev farnosť Markušovce

Synoda biskupov o synodalite a Pastiersky list

Svätý Otec František dňa 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov, ktoré sa koná na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Synodálny proces, ktorý sa začal 9. a 10. októbra 2021 v Ríme a vyvrcholí zasadnutím biskupov v októbri 2023, nebude prebiehať len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej. Ide teda o pozvanie osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. Svätý Otec chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú živú vieru.

Na 29. nedeľu v cezročnom období dňa 17. októbra 2021 je naplánované otvorenie prvej fázy synody, ktorá bude prebiehať na partikulárnej úrovni. Diecézny administrátor bude v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu, v ktorej budeme zvlášť prosiť o požehnanie synodálneho procesu. Z tejto príležitosti napísal Pastiersky list.

Z dôvodu prístupnosti informácií pre všetkých bola zriadená webová stránka www.synoda.skna ktorej nájdete všetky potrebné dokumenty a aktuálne informácie.


Nový Rímsky misál

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska vyšiel v slovenčine nový Rímsky misál podľa tretieho typického latinského vydania. Obsahuje texty a rubriky na slávenie svätej omše v rímskom obrade západnej Cirkvi. Do nového vydania boli zahrnuté texty spomienok svätých promulgované dekrétmi Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Rímsky misál je od 11. októbra 2021 dostupný v predajnej sieti Spolku svätého Vojtecha, má pevne stanovenú cenu 160,00 eur (na ktorú sa nevzťahujú nijaké zľavy) a je potrebné si ho zakúpiť do každej farnosti, resp. pre každý kostol (kaplnku). Zároveň vás informujeme, že „predobjednávky“, ktoré sa realizovali v októbri minulého roku (na stránke www.rimskymisal.sk alebo misal@kbs.sk alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neplatia a teda sa neberú do úvahy.


Diecézna škola viery

Pripomíname vám, že na budúci týždeň vo štvrtok 21. októbra 2021 sa bude konať druhé stretnutie v rámci 4. ročníka DŠV. Materiály a prezentácia budú zverejnené na diecéznej webovej stránke (odkaz bude hneď v úvode, ale aj v sekcii „Diecézna škola viery“).

 


Poďakovanie

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!


DŠV IV.