Slovensko na kolenách

Slovensko na kolenách je modlitebná iniciatíva viacerých kňazov a laikov, ktorí sa chcú každý mesiac stretávať na kolenách v modlitbe pred Pánom. Celá táto myšlienka sa zrodila v modlitbe a túžbe spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná – sila pokánia a modlitby na kolenách.

Veríme, že je to Boh sám, ktorý nás všetkých pozýva skloniť sa pred Ním, a preto je tu pozvánka aj pre teba. Táto modlitbová aktivita je pod záštitou Spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša

Viac informácií na tomto webe.

© 2022 - Farnosť Markušovce. - Všetky práva vyhradené.