Rímskokatolícka cirkev farnosť Markušovce

Reštaurovanie zničenej sochy Sedembolestnej Panny Márie – zbierka na obnovu sochy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže vyhlasuje zbierku na obnovu, reštaurovanie zničenej sochy Sedembolestnej Panny Márie pochádzajúcej z roku 1883, ktorá stála pred Bazilikou. Pri veternej smršti ju úplne zničil padajúci strom, ktorý neodolal silnému vetru a zlomil sa. Cieľom tejto zbierky, ktorá už prebieha na internete je reštaurovanie samotnej sochy Sedembolestnej, ako aj kovových častí oplotenia s mariánskym symbolom a krížom. Prispieť na opravu sochy a oplotenia môžete na účtoch:

  • č. účtu (VÚB): IBAN: SK38 0200 0000 0029 5740 3454 (EUR)
  • č. účtu (SLSP): IBAN: SK30 0900 0000 0000 3723 5532 (EUR)

Do poznámky pre príjemcu uveďte „Dar socha“.

Viac na uvedenej webovej adrese: https://bazilika.sk/novinky/detail/677

Pán Boh zaplať za každý Váš milodar.


Pomôžme spoločne obetiam požiaru na poľskom Spiši

V následku ničivého požiaru v obci Nová Belá (Nowa Biala) v poľsko-spišskom regióne 21 rodín prišlo o svoje domovy. Mnohí stihli vybehnúť iba v tom, čo mali na sebe oblečené. Oheň im zničil domy, majetky a pripravil ich o hospodárske zvieratá. Prosíme vás o pomoc, ktorú tieto rodiny nutne potrebujú. Pomoc je realizovaná v spolupráci s miestnymi partnermi v Poľsku a pokryje základné životné potreby a podporu pri obnove obydlí nešťastím postihnutých rodín. 

Veríme, že aj vďaka vašej pomoci sa rodiny postupne budú môcť opäť postaviť na vlastné nohy.

Viac na uvedenej webovej adrese: https://caritas.darujme.sk/pomoc-obetiam-poziaru-v-polsku

ĎAKUJEME!


Od 1. júla 2021 prestáva platiť dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Preto vás opäť srdečne pozývame na spoločné slávenie Eucharistie v kostole.