Hlavná stránka

Ježišova cesta do Emauz

Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na “DÔLEŽITOSŤ BOŽIEHO SLOVA“. Jej symbolom bude SVÄTÉ PÍSMO.

V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na “EUCHARISTIU“, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježisa práve pri lámaní chleba. Jej symbolom bude KRÍŽ.