Úvodom…

Svätá omša – 17.1.2021 – 11:00


Liturgia domácej cirkvi

2. nedeľa, cezročné obdobie „B“

1.Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny a zažatú sviecu.

Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Minulú nedeľu sme slávili sviatok Krstu Krista Pána a zároveň sme ukončili vianočné obdobie. Vstúpili sme do prvej časti liturgického obdobia, ktoré nazývame „Obdobím cez rok“. Chceme si v tejto chvíli uvedomiť Ježišovu prítomnosť v našej rodine, uprostred našich vzťahov a stretnúť sa s ním, tak ako sa s ním stretli učeníci Peter, Ondrej a Ján, o ktorých budeme počuť v dnešnom evanjeliovom úryvku. Ježiš sa ich spýtal: „Čo hľadáte?“  Oni mu odpovedali:

S: „Učiteľ, kde bývaš?“

V: Na to im Ježiš povedal: „Poďte a uvidíte.“ (Jn 1, 38-39)

 V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše hriechy.

 Chvíľa ticha

 V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.

Pokračovanie liturgie na uvedenom odkaze…


Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.