Pomocný biskup

Mons. Ján Kuboš

Mons. Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966. Je rodákom z Nižnej na Orave. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Pápež František ho 25. marca 2020 menoval za pomocného spišského biskupa.

Biskupskú vysviacku prijal 24. júna 2020 z rúk spišského biskupa Mons. Štefan Sečku. Spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovenskú Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich. Po smrti biskupa Mons. Štefana Sečku bol 29. októbra 2020 zborom konzultorov zvolený za spišského diecezného administrátora.