Kňazi vo farnosti

Kňaz je láskou Ježišovho Srdca a každý kňaz nesie v sebe i osobitné požehnanie. Veď v každom kňazovi prichádza k nám sám Kristus.

Nebeský otec si ich vyvolil za ohlasovateľov Božieho slova, oni sú tí, ktorí nás vedú ku spáse. V každej farnosti žije jeden človek, alebo aj viacerí, ktorý nemá rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné sa narodiť ani umrieť. Žehná kolísku i truhlu, manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním vylievajú svoje slzy. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca s váhou Božej autority a preniká duše silou viery.

Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro, ako skutočný kňaz. Veď kňaz je pre nás spájajúcim článkom medzi Stvoriteľovou všemohúcnosťou a biedou stvorenia v jednom. Je tým, ktorý viaže a rozväzuje. Je tým, ktorý prináša Pána na oltár, aby nás uzdravoval, očisťoval, tešil a dáva nám ho za pokrm v eucharistii. Vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale i prísny.”


Farár:

Mgr. Štefan Saloka

Rok narodenia:  1962

Dátum ordinácie:  15.6.1986

História pôsobenia:

  • 1.7.1988  – kaplán Spišská Nová Ves
  • 1.7.1990  – správca farnosti Úloža
  • 1.7.1992  – farár Dolný kubín – Kňažia
  • 9.7.2019  – farár Markušovce

Kaplán:

Mgr. Vladimír Fedorek

Rok narodenia:  1986

Dátum ordinácie:   18.6.2011

História pôsobenia:

  • 18.6.2011 – kaplán Levoča
  • 8.7.2015 – kaplán Nová Ľubovňa
  • 10.7.2018 – kaplán Ružomberok
  • 4.7.2022 – kaplán Dolný Kubín
  • 4.7.2023 – kaplán Markušovce