Kňazi vo farnosti


Kňaz je láskou Ježišovho Srdca a každý kňaz nesie v sebe i osobitné požehnanie. Veď v každom kňazovi prichádza k nám sám Kristus.

Nebeský otec si ich vyvolil za ohlasovateľov Božieho slova, oni sú tí, ktorí nás vedú ku spáse. V každej farnosti žije jeden človek, alebo aj viacerí, ktorý nemá rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné sa narodiť ani umrieť. Žehná kolísku i truhlu, manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním vylievajú svoje slzy. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca s váhou Božej autority a preniká duše silou viery.

Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro, ako skutočný kňaz. Veď kňaz je pre nás spájajúcim článkom medzi Stvoriteľovou všemohúcnosťou a biedou stvorenia v jednom. Je tým, ktorý viaže a rozväzuje. Je tým, ktorý prináša Pána na oltár, aby nás uzdravoval, očisťoval, tešil a dáva nám ho za pokrm v eucharistii. Vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale i prísny.”


Farár:

Mgr. Štefan Saloka

Dátum narodenia:  18.12.1962

Dátum ordinácie:  15.6.1986

História pôsobenia:

  • 01.07.1988  – kaplán Spišská Nová Ves
  • 01.07.1990  – správca farnosti Úloža
  • 01.07.1992  – farár Dolný kubín – Kňažia
  • 09.07.2019  – farár Markušovce

Kaplán:

Mgr. Roman Saniga

Dátum narodenia:  8.8.1986

Dátum ordinácie:   16.06.2012

História pôsobenia:

  • 16.06.2012 – kaplán Námestovo
  • 19.01.2014 – kaplán Mútne
  • 04.07.2017 – kaplán Hruštín
  • 10.07.2018 – kaplán Liptovský Mikuláš
  • 01.07.2020 – kaplán Markušovce

© 2022 - Farnosť Markušovce. - Všetky práva vyhradené.