Pastoračná rada

Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) je poradným a pracovným orgánom správcu farnosti podľa kánona 517 §. FPR spolupracuje so správcom farnosti pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti podľa slov: Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“ (Sk 4,32). FPR sa má na základe poznania situácie vo farnosti podieľať na vytváraní a realizácii pastoračného programu.

Stanovy farskej pastoračnej rady


Pastoračná rada

 • Mgr. Štefan Saloka
 • Mgr. Vladimír Fedorek
 • Ing. Marta Bušovská
 • Mgr. Mária Novotná
 • Anastázia Sopková
 • Mgr. Štefánia Farkašovská
 • Oliver Siksa
 • Pavol Dzimko
 • Mgr. Katarína Holečková
 • Mgr. Zuzana Kapustová
 • Kristína Mrovčáková