Krížová cesta Teplička

Krížová cesta Teplička

Krížová cesta konaná po Veľkopiatkových obradoch po dedine má v Tepličke dlhoročnú tradíciu. Spočiatku bola každý rok nasmerovaná vždy k inému krížu v dedine, posledné roky viedla ku hlavnému krížu na cintoríne.

Poloha našej dediny s kopcovitým a zalesneným terénom v  jej blízkosti bola podnetom pre návrh postaviť v Tepličke stálu krížovú cestu. S  podporou ľudí naklonených tejto myšlienke sa začali riešiť prvé kroky jej realizácie. Prvým krokom bol výber vhodnej lokality Pod malou horou. Výstavba si vyžadovala veľa úsilia, organizačného a materiálneho zabezpečenia, svojpomocnej a  brigádnickej práce. S Božou pomocou a zanietenosťou ľudí bolo toto duchovné dielo v pomerne krátkom čase dokončené.

Vstupná brána krížovej cesty

Nech sa toto miesto stane pre nás všetkých posvätným miestom, kde budeme v modlitbách spolu s Ježišovým utrpením nachádzať posilu pre vlastné trápenia a ťažkosti života. Nech je tiež našim odkazom viery pre generácie, ktoré prídu po nás.