Kňazi vo farnosti

Kňazi vo farnosti

Kňaz je láskou Ježišovho Srdca a každý kňaz nesie v sebe i osobitné požehnanie. Veď v každom kňazovi prichádza k nám sám Kristus.

Nebeský otec si ich vyvolil za ohlasovateľov Božieho slova, oni sú tí, ktorí nás vedú ku spáse. V každej farnosti žije jeden človek, alebo aj viacerí, ktorý nemá rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné sa narodiť ani umrieť. Žehná kolísku i truhlu, manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním vylievajú svoje slzy. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca s váhou Božej autority a preniká duše silou viery.

Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro, ako skutočný kňaz. Veď kňaz je pre nás spájajúcim článkom medzi Stvoriteľovou všemohúcnosťou a biedou stvorenia v jednom. Je tým, ktorý viaže a rozväzuje. Je tým, ktorý prináša Pána na oltár, aby nás uzdravoval, očisťoval, tešil a dáva nám ho za pokrm v eucharistii. Vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale i prísny.“

Správca farnosti:

 • Mgr. Štefan Saloka
 •  Dátum narodenia:  18.12.1962
   Dátum ordinácie:  15.06.1986
   História pôsobenia: 01.07.1988  – kaplán Spišská Nová Ves
  01.07.1990  – správca farnosti Úloža
  01.07.1992  – farár Dolný kubín – Kňažia
  9.7.2019  – farár Markušovce

Kaplán:

 • Mgr. Adam Rataj
 •  Dátum narodenia:  29.10.1979
   Dátum ordinácie:  17.06.2006
   História pôsobenia: 17.06.2006  – kaplán Veľká Lomnica
  01.07.2010  – kaplán Žehra
  1.7.2011  – kaplán Klčov
  4.7.2017  – kaplán Markušovce