Za lekárov, sestričky a zdravotníkov

Modlime sa spoločne za lekárov, sestričky a zdravotníkov v našich nemocniciach.

Pane Ježišu, Božský Lekár,
ktorý si počas svojho pozemského života
ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia,
a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať.

Prosíme ťa dnes za všetkých lekárov, sestričky a zdravotníkov,
ktorí sa v týchto dňoch s ochotou a súcitom,
avšak častokrát už na pokraji svojich síl,
skláňajú k pacientom nakazených vírusom.

Daj im, Pane, potrebnú silu, ochotné srdce a nevyhnutnú trpezlivosť,
nech sú neustále nástrojmi tvojej milosrdnej lásky
a v každom trpiacom človeku vidia Teba,
aby si im raz za túto ich službu „jednému z tvojich maličkých“
udelil hojnú odmenu v nebeskom kráľovstve. Amen.