Farský kostol v Markušovciach

Farský kostol v Markušovciach

Kostol sv. Michala v Markušovciach má hlavnú loď a dve bočné lode. Murované jadro kostola bolo postavené v prvej polovici 13. storočia a postupne sa k nemu pristavovali jednotlivé ďalšie časti: v roku 1484 severná loď, v roku 1500 južná loď, potom sa zväčšila zákristia a ešte predtým sanktuárium, začiatkom 20. storočia sa predĺžila severná loď.

Oltár je barokový, lavice pochádzajú v 19. storočia. Začiatkom 20. storočia udrel do barokovej veže blesk a zničil ju. Novú vežu postavili už v gotickom štýle a urobili ju špicatou. Organ pochádza z povojnovej doby (približne z roku 1945-50 z dielne Rieger). V roku 1998 bolo v kostole vybudované vodné podlahové temperovanie a uložená travertínová dlažba, preto je v kostole príjemná teplota aj v zimných mesiacoch.

Exteriér kostola je obklopený mohutným murovaným valom a preto bolo možné vybudovať expozíciu sakrálneho umeleckého kameňa, chodníky a parkový trávnik s umelým automatickým zavlažovaním. Vo veži sa nachádzajú tri zvony. Najmenší asi 150 kg zvon Michal je z roku 1991 z dielne Márie Dytrychovej, stredný 320 kg zvon Ján Vojtaššák je z roku 2003 a bol vyrobený v dielni Márie Dytrychovej a najväčší pol tonový zvon Urban je z 19. storočia.

Všetky zvony majú od roku 2003 nové drevené závesy a fungujú na lineárny elektrický programovací pohon. V roku 2003 dostali všetky zvony nové „srdce“ z dielne Rostislava Bouchala. Firma Aman z Markušoviec vyrobila nové kované vstupné brány do nádvoria kostola.Na nádvorí kostola je pohrebisko rodiny Máriássy, ktorí boli kedysi patrónmi kostola. Dňa 21. júna 2003 bol na nádvorí pochovaný gróf Pavol Máriássy, ktorý býval v Štokholme a umrel 93-ročný v Markušovciach.

Kostol sv. Michala archanjela v Markušovciach je historickou pamiatkou a je súčasťou spišskej gotickej cesty.