Filiálny kostol v Tepličke

Filiálny kostol v Tepličke

V Tepličke nad Hornádom bola dlhé roky iba kaplnka a Tepličania chodili na bohoslužby do Markušoviec. Začiatkom 20. storočia niektorí Tepličania, ktorí odišli za prácou do Ameriky, keď sa vrátili, zväčšili kaplnku o dve bočné lode. Ale až niekedy v 60. – 70. rokoch začal pravidelnejšie a častejšie prichádzať na voze kňaz, aby tu odslúžil svätú omšu.

Ku koncu 20. storočia bol interiér rekonštruovaný. Bolo vybudované elektrické podlahové temperovanie s novou keramickou dlažbou. Obetný stôl a bohostánok je z karpatského pieskovca. Dňa 25. apríla 1998 konsekroval kostol Mons. Andrej Imrich, titulárny biskup Castello Tituliáno a pomocný spišský biskup. Následne bola vykonaná generálna oprava organa a zavedené nové osvetlenie. Kostol je najvýraznejšou dominantou obce.