Modlitba pápeža Františka


O, Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie spásy a nádeje.
Zverujeme sa tebe, Uzdravenie chorých.

Ty si stála pod krížom a bola si účastná na Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere.
Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby sa – podobne,
ako v Káne Galilejskej –vrátila radosť a jas po týchto chvíľach skúšky.

Pomôž nám, Matka Božej lásky, žiť podľa Božej vôle a robiť to, čo nám povie Ježiš,
ktorý vzal na seba naše utrpenie a prevzal naše bolesti,
aby nás cez kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vy

© 2023 Farnosť Markušovce | Všetky práva vyhradené.