Rady farnosti


Hospodárska rada

Úlohou hospodárskej rady je pomáhať správcovi farnosti v hospodárskych záležitostiach. 

Pastoračná rada

Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) je poradným a pracovným orgánom správcu farnosti.


© 2022 - Farnosť Markušovce. - Všetky práva vyhradené.