Kostoly

Farský kostol v Markušovciach

Filiálny kostol Lieskovany

Filiálny kostol v Tepličke

Kostol (lat. castellum – hrad, pevnosť) je sakrálna stavba, ktorá slúži kresťanom na výkon bohoslužieb. Rímskokatolícke kánonické právo pod označením kostolrozumie posvätnú budovu, určenú na božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne vykonávali božský kult.

V súčasnosti má farnosť Markušovce tri filiálky: Tepličku, Pod Teplička a Lieskovany. Súčasný kostol sv. Michala archanjela v Markušovciach stojí na pahorku nad Hornádom so štíhlou gotickou vežou.

Filiálka Pod Teplička kostol nemá a časť veriacich navštevuje bohoslužby v Spišskej Novej Vsi a časť prichádza do kostola v Tepličke.

Filiálka Teplička ma svoj kostol, ktorý zväčšili o dve bočné lode začiatkom 20. storočia Tepličania, ktorí odišli pracovať do Ameriky.

Filiálka Lieskovany má od roku 1990 vlastný kostol.