Modlitba eRkárov


Večné Slovo, jednorodený Syn Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti.

Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ.

Aby sme dávali a nepočítali, aby sme bojovali a nedbali na rany,

aby  sme pracovali a netúžili po odpočinku, aby sme sa obetovali

a nečakali inú odmenu ako vedomie, že sme splnili Tvoju svätú vôľu.

Amen.

© 2023 Farnosť Markušovce | Všetky práva vyhradené.