Modlitba o hodnotách eRka

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru, veď ma jej radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti, nauč ma zodpovednosti a dôvere.

Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa, rásť v úcte a solidarite so všetkými

a tak vytvárať otvorené spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.

Amen.