Kaplnka pri križovaní ciest do Lieskovan

Prícestná kaplna pri križovatke ciest do Lieskovan