Kaplnka pri križovaní ciest do Lieskovan


Prícestná kaplna pri križovatke ciest do Lieskovan

© 2022 - Farnosť Markušovce. - Všetky práva vyhradené.