Kaplnka pri križovaní ciest do Lieskovan


Prícestná kaplna pri križovatke ciest do Lieskovan

© 2023 Farnosť Markušovce | Všetky práva vyhradené.