Prikázané a neprikázané sviatky

Prikázané sviatky

1.1.      Panny Márie Bohorodičky
6.1.      Zjavenie Pána
Nanebovstúpenie Pána – pohyblivý – štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli
Božieho Tela a Krvi – pohyblivý – štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice
29.6.    Sv. Petra a Pavla
15.8.    Nanebovzatie Panny Márie
1.11.    Všetkých svätých
8.12.    Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25.12. Narodenie Ježiša Krista – Vianoce

Neprikázané sviatky

2.2.      Obetovanie Pána
19.3.    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Veľkonočný pondelok – pohyblivý
25.3.    Zvestovanie Pána
Turíčny pondelok – pohyblivý
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – pohyblivý
5.7.     Sv. Cyrila a Metoda
8.9.      Narodenie Panny Márie
15.9.    Sedembolestnej Panny Márie
26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka