Ružencové bratstvo Markušovce


K januáru 2018 Ružencové bratstvo v Markušovciach tvorí:

 • živý ruženec – 180 členov (9 ruží) + detská ruža s 20 členmi,
 • svätý ruženec – 4 členovia,
 • večný ruženec – 18 členov,
 • čestný ruženec – 3 členovia.

Horliteľka Ružencového bratstva Markušovce:

 • Bernadeta Maliňáková

Finančná komisia:

 • Emília Kľučárová a Anastázia Sopková

Horliteľky ruží: 

 • ruža č.1 – Eva Mrovčáková
 • ruža č.2 – Agnesa Hamráková
 • ruža č.3 – Magdaléna Maršaleková
 • ruža č.4 – Mária Grečková
 • ruža č.5 – Emília Kľučárová
 • ruža č.6 – Bernadeta Maliňáková
 • ruža č.7 – Anastázia Sopková
 • ruža č.8 – Mária Reinerová
 • ruža č.9 – Marta Bušovská


Markušovský ruženec – časopis RB Markušovce

© 2023 Farnosť Markušovce | Všetky práva vyhradené.