Ružencové bratstvo Markušovce

Ružencové bratstvo v Markušovciach tvorí:

 • ŽIVÝ ruženec – pozostáva z 8 ruží (160 členov); 1 detská ruža (15 členov); 5 čestných členov,
 • SVÄTÝ ruženec 4 členovia,
 • VEČNÝ ruženec14 členov,

Horliteľka Ružencového bratstva Markušovce:

 • Anastázia Sopková

Finančná komisia:

 • Emília Kľučárová a Mária Grečková (Sv. J. Nepomuckého)

Horlitelia ŽIVÉHO ruženca: 

 • ruža č.1 – Ján BOHOR
 • ruža č.2 – Magdaléna KALAFUTOVÁ
 • ruža č.3 – Magdaléna MARŠALEKOVÁ
 • ruža č.4 – Mária GREČKOVÁ
 • ruža č.5 – Emília KĽUČÁROVÁ
 • ruža č.6 – Martina TARASOVÁ
 • ruža č.7 – Anastázia SOPKOVÁ
 • ruža č.8 – Renáta DZIMKOVÁ
 • detská ruža – Adriana LAZOROVÁ


Markušovský ruženec – časopis RB Markušovce


Aktualizované 11.6.2023