Bohoslužobný program

 MarkušovceLieskovanyTeplička
Pondelok18.0017.00
Utorok18.0017.0006.00*
Streda18.0006.00*17.00
Štvrtok06.00*18.0017.00
Piatok18.0017.00
Sobota8.00**18.0017.00
Nedeľa8.00, 11.009.308.00, 9.30

*   – v advente
** – 1. sobota v mesiaci

(október – apríl 17,00/18,00; máj – september 17,30/18,30)

Spovedanie vo všedné dni

  • Pol hodiny pred svätou omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Spovedanie v týždni pred 1. piatkom

  • Pol hodiny pred svätou omšou; Markušovce a Teplička v piatok 2 hodiny pred svätou omšou

Návšteva chorých pred 1. piatkom

  • V Markušovciach v piatok od 08,00; v Tepličke od 08,30; v Lieskovanoch vo štvrtok po svätej omši