Bohoslužobný program


Markušovce Lieskovany Teplička
Pondelok 18.00 17.00
Utorok 18.00 17.00 06.00*
Streda 18.00 06.00* 17.00
Štvrtok 06.00* 18.00 17.00
Piatok 18.00 17.00
Sobota 8.00** 18.00 17.00
Nedeľa 8.00, 11.00 9.30 8.00, 9.30

*   – v advente
** – 1. sobota v mesiaci

(október – apríl 17,00/18,00; máj – september 17,30/18,30)

 

Spovedanie vo všedné dni

  • Pol hodiny pred svätou omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

 

Spovedanie v týždni pred 1. piatkom

  • Pol hodiny pred svätou omšou; Markušovce a Teplička v piatok 2 hodiny pred svätou omšou

 

Návšteva chorých pred 1. piatkom

  • V Markušovciach v piatok od 08,00; v Tepličke od 08,30; v Lieskovanoch vo štvrtok po svätej omši

© 2022 - Farnosť Markušovce. - Všetky práva vyhradené.