O farnosti


Farnosť Markušovce je starobylou farnosťou a v súčasnosti sa dá jej vznik určiť len veľmi ťažko. Súčasný kostol sv. Michala archanjela stojí na pahorku nad Hornádom so štíhlou gotickou vežou. Na tomto pahorku pravdepodobne stál drevený kostolík už v 11. alebo 12. storočí. Pri výskume v podzemí kostola archeológ František Javorský v roku 1997 objavil čiastky základu staršej neznámej stavby spred 13. storočia. Základná časť súčasného kostola bola postavená v prvej polovici 13. storočia pravdepodobne spolu s hradom rodiny Máriássy, ktorý je lokalizovaný hneď vedľa kostola. V roku 1484 gróf Mikuláš Máriássy prebúral severnú stenu chrámu a pristavil kaplnku Kozmu a Damiána, ktorá dnes tvorí severnú bočnú loď chrámu. V jubilejnom roku 1500 ten istý zemepán prebúral južnú stenu chrámu a pristavil k nej kaplnku sv. Anny. V roku 1709 kostol prešiel do rúk Kalvínom a zemepán spustošil interiér kostola. Kostol obnovil až Alexander Máriássy, titulárny biskup knínsky a spišský prepošt, ktorý dňa 6. júla 1731 osobne vykonal dedikáciu kostola k úcte sv. Michala archanjela. V súčasnosti obec Markušovce, ktorá leží asi 6 km juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi počíta 4000 obyvateľov, z ktorých sa najviac sa hlási ku katolíckej cirkvi.

Vo vzdialenejšej histórii pod jurisdikciu markušovského farára patrili aj obce Koterbachy (v súčasnosti Rudňany), Matejovce nad Hornádom, Závadka, Lieskovany, Teplička a iné menšie osady.

V súčasnosti má farnosť Markušovce tri filiálky: Tepličku, Pod Tepličku a Lieskovany. Najpočetnejšou filiálkou je Teplička s počtom obyvateľov 1200 a vlastným kostolom, ktorý zväčšili o dve bočné lode začiatkom 20. storočia Tepličania, ktorí odišli pracovať do Ameriky. Dovtedy tam bola iba kaplnka.

Filiálka Pod Teplička kostol nemá a časť veriacich navštevuje bohoslužby v Spišskej Novej Vsi a časť prichádza do kostola v Tepličke. Odhadnúť počet obyvateľov Pod Tepličky je dosť zložité, nakoľko sa tam nachádza aj rozsiahla chatová osada. Nie je však potom väčšia než Lieskovany. Filiálka Lieskovany počíta približne 300 obyvateľov, od roku 1990 má vlastný kostol.