Zo života farnosti

Prvé sväté prijímania 2020 vo farnosti

Lieskovany

Markušovce

Teplička


Vianočný koncert v Lieskovanoch

Dňa 6. januára 2019 sa v Lieskovanoch konal vianočný koncert. O krásnu hudbu a spev sa postarali Ambróz Pačnár, Martin Pačnár st., Michal Pačnár, Martin Pačnár ml., Miro Mrovčák, Ján Žifčák, Štefan Kapusta st., Štefan Kapusta ml., Tomáško Šimonovič v spolupráci s detským speváckym zborom a mládežou. Kostolom zazneli nielen najkrajšie klasické koledy, ale aj súčasné vianočné piesne.  Za prekrásny a mimoriadne vydarený zážitok všetkým účinkujúcim zo srdca ďakujeme.

Viančný koncert Lieskovany 2018

Vianočný koncet Lieskovany 2018 - v 360° zobrazení


Prvé sväté prijímania 2019 vo farnosti

Markušovce


Lieskovany


Teplička


Prvé sväté prijímania 2018 vo farnosti

Markušovce

Prvé sväté prijímanie – Markušovce 27.5.2018

Lieskovany

Prvé sväté prijímanie – Lieskovany 13.5.2018

Teplička

Prvé sväté prijímanie – Teplička 6.5.2018
Prvé sväté prijímanie – Teplička 6.5.2018

Krížová cesta – O mladých svätcoch

Vianočný koncert Lieskovany 2017


Obnovenie kríža v Tepličke

V  chotárnej lokalite nazývanej Roveň stojí drevený kríž, ktorý Tepličania nazývajú Hozov kríž. Tento kríž bol postavený pravdepodobne v 19. storočí. Je zakreslený na vojenskej mape Rakúsko-Uhorska z rokov 1869 – 1887. Názvy krížov sa odvodzovali od rodiny, ktorá kríž dala postaviť. Priezvisko Hoza (Hozza) bolo v Tepličke rozšírené v 19.storočí. V priebehu 20 storočia sa toto meno vytratilo. Keďže kríž je drevený musel byť pravdepodobne aj v minulosti obnovovaný. Terajšiu obnovu kríža zabezpečila rodina Ladislava Hamráka a  manželky Boženy, rodenej Zekuciová, ktorá je potomkom rodiny Hozovej. Obnovený kríž požehnal správca farnosti Ondrej Švančara.


Dobrá novina Teplička

Dňa 24. 12. 2017 sa uskutočnil 23. ročník Dobrej noviny na Tepličke a pod Tepličke. Do koledovania sa zapojilo 52 detí, ktoré boli rozdelené do piatich skupín. ĎAKUJEME všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám otvorili svoje príbytky a s láskou nás podporili. Vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 1 620,14 €, ktorá poputovala na pomoc deťom Afrických krajín.


23. ročník Dobrej noviny v Markušovciach

Aj tento rok sa markušovskí eRkári zapojili do celoslovenskej finančnej zbierky s názvom Dobrá novina. V dňoch 6. a 7. januára zvestovalo radostnú zvesť o narodení malého Ježiška dokopy 9 detí spolu s 5 animátormi. Na hornom konci nás do svojich príbytkov prijalo 25 rodín, a na dolnom konci sme navštívili 23 rodín. Dokopy sa do 23. ročníka Dobrej noviny v Markušovciach zapojilo 48 rodín, vďaka ktorým sa nám podarilo vyzbierať sumu 767 €. Zvlášť by sme chceli poďakovať ZŠ Markušovce, ktorá prispela sumou 100 €. Všetkým, ktorí prijali tento rok koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov, a tým prispeli aby sa ľudia na opačnom konci sveta mali aspoň o trošku lepšie, vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME.


Vianočné požehnanie domov a rodín

Počas vianočného obdobia sa uskutočnilo požehnanie domov a  rodín našej farnosti. Na sviatok  sv. Štefana Lieskovany; 30. decembra Teplička a Pod Teplička; 1., 6., a 7. januára Markušovce. Duchovní otcovia farnosti všetkým ďakujú za milé prijatie a vo svojich modlitbách všetkým farníkom aj naďalej vyprosujú Božie požehnanie a pomoc.


Kaplnka Korytno

V sobotu 8. júla bola požehnaná kaplnka Božského Srdca Ježišovho v Korytno v  Markušovciach. Ku kaplnke sa šlo v liturgickom sprievode od kostola. Kaplnka bola postavená rodinou nebohého Martina Mikolaja a Anny r. Krišpinská, ako prejav vďaky za prežitie druhej svetovej vojny. Realizáciu obnovy kaplnky uskutočnil Marián Dvorský s rodinou a ďalší Bohu známi veriaci z Markušoviec.


Veľký tábor

V tomto roku sa uskutočnil už 8. ročník eRko tábora, na ktorom sa zúčastnili markušovskí eRkári. Konal sa v obci Ludrová v dňoch od 23. do 27. júla. Prihlásilo sa naň 27 detí, o ktoré sa staralo 10 animátorov, 1 kuchár a pomocník v kuchyni. Vybrali sme sa do Ameriky ako mladí kolonizátori, ktorí chcú obsadiť nové územia. Stretli sme sa s  Indiánmi, banditami ale aj s misionárom. Cieľom tábora bolo naučiť deti, že naozajstný poklad nájdu v nebi a  nie hromadením zlata na zemi. Že potrebné je nie cudzím brať ale naopak dávať, pretože radosť rozdávaním rastie.


OFFLINE VÍKEND

Posledný júlový víkend už tradične patrí v Markušovskej doline stretnutiu rodín z Lieskovan. Offline vikend sa niesol v duchu dobrodružstva, súťaži, zábavy ale aj oddychu. V priebehu víkendu si asi 60 ľudí dospelých aj detí mohlo vyskúšať lezenie, bubleboll, lanovku a super  hľadanie pokladu. Toto podujatie sme zavŕšili svätou omšou v krásnom  prírodnom chráme, ktorú slávi pán kaplán Adam.


Malý tábor

Uskutočnil sa v  dňoch 21.– 23.  8. v  priestoroch fary. Zúčastnilo sa ho okolo 25 detí vo vekovom rozpätí 5-8  rokov. Animátorov bolo približne desať, niektorí mladší absolvovali pre nich prvý tábor ako animátori. Téma mala názov: Milujem Slovensko. S  deťmi sme každé poobedie prešli inou podtémou: slovenské rozprávky, šport, príroda, folklór, remeslá a  slovenskí svätí. Tábor sme ukončili ďakovnou svätou omšou, ktorej sa zúčastnili rodičia a  starí rodičia. Bol to radostný čas, počasie bolo krásne a vytvorili sme spoločenstvo uprostred, ktorého stál Boh.


Oltár Teplička

Dňa 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie sa priniesla zreštaurovaná menza z hlavného oltára. Reštaurátorské práce vykonal reštaurátor Mgr. Art. Martin Kukura v Levoči. Postupne sa budú reštaurovať sochy a architektúra oltára. Cena za reštaurovanie 1. časti bola 6 670 €. Všetkým veriacim z  Tepličky, ktorí svojimi milodarmi pomohli pri reštaurovaní oltára vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.