Redaktori časopisu Pokoj a Dobro

Šéfredaktor:
Monika Hodnická monika.hodnicka@gmail.com
Redaktori:
Štefan Saloka
Adriana Lazorová
Peter Lazor
Mária Koňaková
Jozef Sendrej
Barbora Chovancová
Zuzana Klučárová
Renáta Regecová