Pokoj a Dobro

Katolícky časopis farnosti Markušovce Vydavateľ časopisu Pokoj a dobro: Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Markušovce pre farnosť Markušovce a filiálky Teplička, Pod Teplička a Lieskovany.


  • Adresa redakcie: Časopis Pokoj a dobro Rímskokatolícka Cirkev farnosť Markušovce Michalská 52 053 21  Markušovce
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Monika Hodnická
  • Telefón: Tel.: +421 53 4498 111
  • E-mail: monika.hodnicka@gmail.com

Redaktori časopisu pokoj a Dobro


Aktuálny 23. ročník:


Get Acrobat Reader

–späť–