Dátumy zbierok v Markušovciach


Dátumy zbierok na energie pre kostol v Markušovciach:

  • 15. marec 2020
  • 26. apríl 2020
  • 20. september 2020
  • 15. november 2020

© 2022 - Farnosť Markušovce. - Všetky práva vyhradené.