Lieskovany


  • Podporné pohrebné združenie oznamuje svojím členom: členské na rok 2019 je 15,-€ a treba ho zaplatiť do júna 2019.

© 2022 - Farnosť Markušovce. - Všetky práva vyhradené.