Katechetické ozveny

Informátor Katechetické ozveny vydáva Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy elektronicky 4x za školský rok. Nájdete v nich mnoho odborných i praktických článkov a metodík k aktuálnym témam.

Katechetické ozveny 2

Katechetické ozveny 2


Katechetické ozveny 3

Katechetické_ozveny_3

Staršie vydania informátora Katechetické ozveny nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.dkuspis.sk/katecheticke-ozveny/