Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska


.Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska.

Projekt bude trvať od 17. februára (Popolcovej stredy) do 4. apríla 2021 (Veľkonočnej nedele). Tentokrát bude spojený s myšlienkami rozličných osobností, ktoré zozbieral kňaz a publicista Mons. Marián Gavenda. Myšlienky bude súčasťou obrázka, ktorý dostanú všetci prihlásení na e-mail.

Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne  sa pripraviť na Veľkú noc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

Viac na nasledujúcom odkaze…

© 2022 - Farnosť Markušovce. - Všetky práva vyhradené.