Diecézna škola viery

plagát Diecézna škola viery III.

2. téma – DŠV III. – Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme

3. téma – DŠV III. – Verím v Ježiša Krista – prvá čast

4. téma – DŠV III. – Verím v Ježiša Krista – druhá časť

5. téma – DŠV III. – Verím v Ducha Svätého