Biskup Spišskej diecézy

Biskup Spišskej diecézy

Biskup Spišskéj diecézy
Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. (* 6. júl 1953, Spišský Štvrtok) bol pomocný biskup a dnes je sídelný biskup spišskej rímskokatolíckej diecézy.

Maturoval v roku 1971 na SVŠ v Spišskej Novej Vsi. Ordinovaný bol 6. júna 1976. Pôsobil ako kaplán v Spišskej Novej Vsi (1978 – 1980) a v Dolnom Kubíne (1980 – 1984). V roku 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach a v roku 1990 vicerektorom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a odborným asistentom na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Za pomocného biskupa spišskej diecézy ho vymenoval pápež Ján Pavol II. dňa 28. júna 2002 a zveril mu titulárne sídlo Sita.

Vysvätený na biskupa bol 27. júla 2002 v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší spišský sídelný biskup Mons. František Tondra. Spolusvätiteľmi boli Mons. Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius v SR a Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.

Dňa 4. augusta 2011 bol vymenovaný pápežom Benediktom XVI. za nástupcu Mons. Františka Tondru na spišskom biskupskom stolci. Úrad spišského diecézneho biskupa kánonicky prevzal 10. septembra pri svätej omši v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Jeho biskupským heslom je: „Crux Christi perficiat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí).