Služba lektorov vo Veľkom týždni Markušovce

Služba lektorov vo Veľkom týždni Markušovce

Zelený štvrtok

 • Františka Šteinerová
 • Mária Mrovčáková

 

Veľký piatok

 • Mária Reinerová
 • Peter Hanuštiak

 

Biela sobota

 • Annamária Rimbalová
 • Anna Lazorová
 • Katarína Grečková
 • Monika Hamráková
 • Štefánia Farkašovská

 

Veľkonočná nedeľa

 • 1.sv. omša Beáta Ovčiariková a Iveta Dutková
 • 2.sv. omša Miroslava Mrovčáková a Martina Mrovčáková