20. výročie časopisu Pokoj a Dobro

20. výročie časopisu Pokoj a Dobro

 

Vrelá vďaka za popoludnie strávené v spoločenstve ľudí, ktorým záleží na šírení pokoja a dobra – hodnôt, zvlášť v dnešnej dobe nenahraditeľných medzi ľuďmi v našej farnosti i mimo nej. Ďakujeme,

redakcia Pokoj a dobro


 

Pokoj a Dobro