Pokoj a Dobro

Pokoj a Dobro

Katolícky časopis farnosti Markušovce Vydavateľ časopisu Pokoj a dobro: Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Markušovce pre farnosť Markušovce a filiálky Teplička, Pod Teplička a Lieskovany.


Adresa redakcie: Časopis Pokoj a dobro Rímskokatolícka Cirkev farnosť Markušovce Michalská 52 053 21   Markušovce Zodpovedná redaktorka: Mgr. Monika Hodnická Telefón: Tel.: +421 53 4498 111 E-mail: monika.hodnicka@gmail.com


 

20. výročie časopisu Pokoj a Dobro

Redaktori časopisu pokoj a Dobro


Aktuálny 20. ročník:

 


Archív časopisu:

 

Get Acrobat Reader

--späť--