Lieskovany

Lieskovany

 • Podporné pohrebné združenie oznamuje svojím členom: členské na rok 2018 je 15,-€ a treba ho zaplatiť do júna 2018.

 • Zoznam lektorov na nedele a prikázané sviatky

  18.3.2018 5. pôstna nedeľa Anna Farkašovská Zuzana Kapustová
  08.04.2018 2. veľkonočná nedeľa Kristína Mrovčáková Ivana Pačnárová
  15.04.2018 3. veľkonočná nedeľa Margita Kapustová Helena Kozáková
  22.04.2018 4. veľkonočná nedeľa Magdaléna Mrovčáková Ľubica Tökolyová
  29.04.2018 5. veľkonočná nedeľa Veronika Džačárová Matej Klučár
  06.05.2018 6. veľkonočná nedeľa Katarína Jackaninová Štefan Kapusta ml.
  13.05.2018 7. veľkonočná nedeľa Mária Kozáková Mirka Kozáková
  20.05.2018 Turice Andrej Sopka Katarína Kapustová, 61

  Všetkým lektorom vyslovujeme vďaku za ich službu pri hlásaní Božieho slova.