Live prenos svätej omše – Kostol sv. Michala Archanjela v Markušovciach

Testovací prenos sv. Omše

Zveřejnil(a) Naše Markušovce dne Sobota 17. října 2020

Organizačné usmernenia k účasti na sv. omši od 15.10.2020

Verejné slávenie bohoslužieb napokon nebude zakázané úplne. Bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb je naďalej možné avšak s limitom 6 osôb - vrátane kňaza, kostolníka a miništranta. Sv. omše sa budú sláviť podľa rozpisu na farských oznamoch. Stále je v platnosti dišpenz slovenských biskupov od 1.10.2020 až do odvolania od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Povzbudzujeme Vás k sledovaniu bohoslužieb prostredníctvom médií, rádiá a televízie.

Aby sme mohli zodpovedne dodržať opatrenia nariadené hlavným hygienikom pre konanie sv. omší v našej farnosti, budú mať povolený vstup do kostola len 3 osoby. Prednosť vstupu do kostola bude mať rodina, na ktorej úmysel bude slávená svätá omša. Kostol sa otvorí 10 minút pred sv. omšou. Ostatní veriaci môžu byť účastní na sv. omši vonku pred kostolom v dvojmetrových rozostupoch.

Sväté prijímanie sa bude podávať veriacim aj vonku pred kostolom.

Sv. spoveď individuálne na požiadanie po sv. omši, alebo telefonicky na tel. 0907 581 593.

Pohreby, sobáše a krsty sú s výnimkou, čo sa týka počtu: 1 osoba na 15 metrov štvorcových vo vnútri. Počet účastníkov vonku nie je obmedzený s dodržaním dvojmetrových rozostupov a rúškom na tvári.

Prosíme všetkých o dôkladné dodržiavanie všetkých hygienických opatrení, ktoré platia od 15.10.2020 (rúško aj vonku, dezinfekcia, znak pokoja - bez podávania rúk, sväté prijímanie na ruku... )

Rešpektujme pokyny, seba navzájom, aby sa situácia nezhoršila a aby nedošlo k ešte prísnejším opatreniam.

Keďže zbierka peňažných milodarov nebude možná prostredníctvom zvončeka, ponúkame veriacim možnosť poslať milodar na účet farnosti.

Číslo účtu pre Markušovce:

SK94 0200 0000 0026 6466 9056.

Číslo účtu pre Tepličku:

SK39 0200 0000 0026 6478 9453.

- do poznámky prosíme uviesť "milodar".

Zároveň Vás povzbudzujeme, aby ste sa zúčastnili sv. omše spoločne v rodinách, zbožným a aktívnym sledovaním a odpoveďami sv. omše prostredníctvom médii, rádia a televízie.

Vaši kňazi

Milí veriaci aj neveriaci,

vitajte na oficiálnych webových stránkach farnosti Markušovce s filiálkami Teplička, Pod Teplička a Lieskovany. Našim cieľom je priniesť Vám čo najviac informácii z diania v našej farnosti.

Neveriaci nás prostredníctvom tejto stránky spoznajú, pretože niekedy aj nedostatok informácií bráni v tom, aby človek prijal vieru a tým mal i večný život.

Veriaci dostanú odpovede na svoje otázky z oblasti našej viery, na ktoré sa možno nemajú koho opýtať, alebo nemajú čas sa spýtať napríklad kňaza.

Veríme, že nájdete aj odpovede na svoje otázky týkajúce sa našej farnosti.

Mladí tu nájdu informácie o rôznych podujatiach a aktivitách pre mladých kresťanov.

Starší si tu tiež nájdu oznamy o rôznych podujatiach a možno to, čo ešte nevedeli alebo zabudli.


 

Ďakovný deň za život sv. Jána Pavla II.

Organizátori prosia, aby sa neorganizovali žiadne púte!

Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose na TV LUX aj v Rádiu LUMEN. 

Koncert o 13.00 hod. je zrušený.


Farský oznam na Misijnú nedeľu 2020: 

Budúca nedeľa je misijná. Modlime sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku cez internetovú stránku http://www.misijnediela.sk/podpora/. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Viac info: http://misijnediela.sk/misijna-nedela-18-oktober-2020/ 

Liturgický kalendár na dnes: