Vitajte

Vitajte

Farský úrad Markušovce oznamuje farníkom rozhodnutie Slovenských biskupov, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť do odvolania.


Milí veriaci aj neveriaci,

vitajte na oficiálnych webových stránkach farnosti Markušovce s filiálkami Teplička, Pod Teplička a Lieskovany. Našim cieľom je priniesť Vám čo najviac informácii z diania v našej farnosti.

Neveriaci nás prostredníctvom tejto stránky spoznajú, pretože niekedy aj nedostatok informácií bráni v tom, aby človek prijal vieru a tým mal i večný život.

Veriaci dostanú odpovede na svoje otázky z oblasti našej viery, na ktoré sa možno nemajú koho opýtať, alebo nemajú čas sa spýtať napríklad kňaza.

Veríme, že nájdete aj odpovede na svoje otázky týkajúce sa našej farnosti.

Liturgický kalendár na dnes: