Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci

Prvá adventná nedeľa
Svieca mesta Betlehema

Na každé stretnutie položte na stôl kríž a adventný veniec; skratka V označuje otca, matku,
prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

Pokračovanie liturgie na dole uvedenom linku.

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci


Sväté omše od 16.11.2020

V kostole na svätej omši môžu byť na 50% zaplnené miesta na sedenie, teda šachovnicové sedenie.
Seniori, chronicky chorí a rizikové skupiny nech zvážia svoju účasť na svätých omšiach.
Stále platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši.

Naďalej platia všetky hygienické opatrenia:
- povinné rúška, dezinfekcia pri dverách
- nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou
- dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania a rozdávanie Eucharistie do rúk (okrem prípadovobjektívnej nemožnosti)
- dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov  hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov

Pozývame na svätú spoveď, aby sme mohli pomôcť dušiam v očistci v tomto mesiaci.

Vaši kňazi

Liturgický kalendár na dnes: